O Radzie osiedla:

Na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla Poniwiec w dniu 09.04.2015r większością głosów wybrany został nowy Zarząd Osiedla Poniwiec reprezentowany przez:
Przewodniczący Sławomir Zwardoń

 • z-ca przew Tomasz Tometczak
 • z-ca przew Dariusz Galeja
 • sekretarz Alina Cibor
 • skarbnik Bronisław Stekla
 • Radny Roman Siwiec

Zarząd w tym składzie będzie działał przez okres 4 lat. Tworzą go czynni zawodowo kolejarz, budowlaniec, strażak, dwaj emeryci wspierani przez emerytowanego pracownika Służb Granicznych. Wszyscy kochamy nasze miasto i naszą dzielnicę, chcemy, by było u nas nie tylko pięknie ale także bezpiecznie, aby nasza dzielnica rozwijała się zgodnie z życzeniami mieszkańców. To jest nasze zadanie, postaramy się je wypełnić, liczymy też na pomoc wszystkich mieszkańców osiedla.

W sprawach ważnych i pilnych prosimy o informację telefoniczną pod nr

 • Sławomir Zwardoń +48 607 388 607
 • Tomasz Tometczak +48 508 819 671
 • Dariusz Galeja +48 696 487 309
 • Alina Cibor +48 728 364 631
 • Bronisław Stekla +48 600 421 064
 • Roman Siwiec +48 508 555 751

POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUTU

Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta Ustroń
Osiedle tworzy się, łączy i dzieli w celu pogłębienia więzi pomiędzy organami Miasta a mieszkańcami, dla rozwoju lokalnej inicjatywy i aktywizacji samorządności na terenie całego Miasta. Przy tworzeniu, łączeniu i dzieleniu Osiedli uwzględniane są przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
Granice Osiedla Ponowiec wyznaczają ulice; Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka ll NR 78, Limbowa, Lipowa, Słowików, Topolowa, Wiazowa…

Cały Statut do wglądu na stronie Urzędu Miasta.