Nie zrealizowaliśmy następujących spraw w roku 2016, pomimo natarczywych próśb do władz miasta

Pod koniec 2015 r podsumowaliśmy zrealizowane zadania

Nie zrealizowano następujących spraw