Po zebraniu Ogólnym Mieszkańców i wysłuchaniu głosów mieszkańców, nowy Zarząd sformułował zadania do wykonania na rok 2015. W tych zadaniach zostały także ujęte wszystkie sprawy, które nie zostały załatwione w latach wcześniejszych, ale były wg nas bardzo ważne. Za absolutnie priorytetowe uznaliśmy bezpieczne przedostawanie się przez drogę woj. DW 941, która krzyżuje się z ul.Drozdów, Lipową i Akacjową.
Liczne kolizje i wypadki a także bezsensowna i tragiczna śmierć mieszkańca naszego Osiedla, sprawiły, że temat ten został przyjęty jako jedna z najważniejszych spraw do przeprowadzenia w czasie jak najkrótszym.

Do budżetu miasta na rok 2017 proponujemy

Piszemy nowe wnioski do budżetu miasta na rok 2017 mając nadzieję, że będzie łaskawszy dla Poniwca

Po zebraniach z mieszkańcami uzupełniamy sprawy do załatwienia. Oto kolejne propozycje do zrealizowania w 2016 r oprócz tych zaproponowanych do budżetu miasta

Poniżej przedstawiamy wszystkie zadania do zrealizowania w roku 2015.

Oczywiście w trakcie roku wyniknęły inne ważne sprawy i też należało je załatwić.