ZASTRZEŻENIE PRAW I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zarząd Osiedla Poniwiec w imieniu mieszkańców i swoim, pragnie złożyć serdeczne podziękowania Pani Monice Linert, mieszkance naszego osiedla, za wkład pracy i poświęcony czas na stworzenie naszej strony internetowej oraz Panu Krzysztofowi Bogaczewskiemu za hosting strony.

Wszystkie informacje, materiały lub elementy graficzne zawarte na niniejszej stronie internetowej, udostępniane są przy wyraźnym zastrzeżeniu praw i nie mogą stanowić podstawy do nabycia jakichkolwiek praw.

Wykonanie strony internetowej:
www.stronyzpomyslem.pl